Bultskrūve din933 8.8

Bultskrūve din933 8.8

Bultskrūve din933Parametri: