Bultskrūve din933 12.9

Bultskrūve din933 12.9

Bultskrūve din933 12.9Parametri: