L-veida leņķis

L-veida leņķis

L-veida leņķisParametri: