Skrūve metālam s32

Skrūve metālam s32

Skrūve metālam s32Parametri: