Skrūve karkasam s22

Skrūve karkasam s22

Skrūve karkasam s22Parametri: