Bultskrūve iso4014

Bultskrūve iso4014

Bultskrūve iso4014Parametri: