T-veida leņķis

T-veida leņķis

T-veida leņķisParametri: